Академія

Кві 19 2016

Print this Запис

Завершено роботу курсів підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Управлінський та науково-методичний супровід інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів»

15 квітня 2016 року закінчили роботу курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Управлінський та науково-методичний супровід інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів» для директорів, заступників директорів і методистів позашкільних навчальних закладів. Зміст курсів було спрямовано на поглиблення знань слухачів, удосконалення набутих умінь з планування, формування, функціонування інноваційного освітнього середовища сучасного позашкільного закладу, неперервної освіти та дослідно-експериментальної роботи його педагогічних працівників.

kursy8

Слухачам було запропоновано ряд навчальних занять з освітнього менеджменту, модернізації управлінської, науково-методичної, контрольно-аналітичної діяльності позашкільних навчальних закладів в умовах реформування системи освіти й суспільних викликів: «Основи освітнього менеджменту» (В.Г. Бутник, старший викладач кафедри філософії освіти та управління), «Організація дослідно-експеримен­таль­ної та інноваційної діяльності в зак­ладі освіти» (Є.М. Бачинська, доцент кафедри філософії освіти та управління, кандидат педагогічних наук), «Технологія проведення моніторинго­вих досліджень якості освітньої діяльності» (О.О. Дем’яненко, доцент кафедри філософії освіти та управління, кандидат педагогічних наук), «Кращі педагогічні практики: розроблення, експертиза, упровадження» (Л.В. Кабан, старший викладач кафедри філософії освіти та управління), «Позитивний імідж сучасного позашкільного навчального закладу та шляхи його формування в умовах суспільних викликів» (В.Ю. Гаврилюк, викладач кафедри філософії освіти та управління).

Слухачі курсів відзначили високий рівень організації управлінської та методичної практики, яка відбулася на базі Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» і Станції юних натуралістів Білоцерківської міської ради. Слухачам були презентовані навчальні заняття і майстер-класи щодо організації та змісту управлінської й науково-методичної роботи в сучасному позашкільному навчальному закладі: «Планування інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу» (Т.В. Нестерук, директор КЗ КОР «ЦТДЮК»), «Атестація як засіб діагностики та підвищення професійної ком­пе­­тент­ності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів» (С.А. Минзар, завідувач методичним відділом КЗ КОР «ЦТДЮК»), «Управлінська культура і компетент­ність керівника позашкільного нав­чаль­­ного закладу» (В.Д. Гутник, директор ЦТДЮ «Соняшник»), «Організація та зміст науково-мето­дич­ної ро­бо­ти з педагогіч­ними кад­рами в позашкільному навчальному закладі» (Ю.М. Мазун, директор СЮН).

Захист творчих проектів слухачів відбувся у формі «круглого столу», в ході якого було презентовано перспективний досвід управлінської та методичної роботи.

Слухачі курсів висловили подяку керівництву та науково-педагогічним працівникам КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» за високу якість проведення теоретичних і практичних занять, мотивацію їхньої подальшої інноваційної діяльності та самоосвіти. Л.М. Горобчук, слухач курсів, заступник директора Білоцерківського будинку художньої творчості: «Мали можливість живого спілкування з теоретиками та практиками інноваційного розвитку системи позашкільної освіти Київщини. Курси забезпечують формування управлінської культури, сучасного стилю педагогічного мислення, запровадження оригінальних ідей, інноваційних технологій, кращого досвіду управлінської діяльності та науково-методичної роботи в широку педагогічну практику».

Фотоальбом курсів

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/zaversheno-robotu-kursiv-pidvyshhennya-fahovoyi-kvalifikatsiyi-z-problemy-upravlinskyj-ta-naukovo-metodychnyj-suprovid-innovatsijnoyi-diyalnosti-pozashkilnyh-navchalnyh-zakladiv/