Академія

Чер 22 2016

Print this Запис

Про реалізацію змісту освітньої галузі «Мистецтво»

 

Відповідно до листа №1/9-298 від 09.06.2016 Міністерства освіти і науки України та на виконання доручення департаменту освіти в науки від 16.06.2016 12-01-08-1590 Про реалізацію змісту освітньої галузі «Мистецтво».

Із 2016/2017 н.р. у зв’язку з поступовим переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст навчання (наказ МОН молодьспорту України від 03.04.12 № 409 «Про затвердження Типових начальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня») реалізація змісту освітньої галузі «Мистецтво» у 8-х класах здійснюватиметься навчальним предметом «Мистецтво», який є інваріантною складовою типових навчальних планів.

Зміст предмету є логічним і необхідним продовженням базових навчальних предметів «Образотворче мистецтво» й «Музичне мистецтво» (або інтегрованого курсу «Мистецтво»), що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах у 1-х – 7-х класах.

Цикл художньо-естетичних навчальних предметів «Образотворче мистецтво» , «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура» (10-11-х класах) складає цілісну безперервну систему загальної художньо-естетичної освіти і повного мірою реалізує зміст освітньої галузі «Мистецтво» державних освітніх стандартів.

Просимо звернути увагу керівників загальноосвітніх навчальних закладів на мистецьке наповнення змісту навчального предмета «Мистецтво». З огляду на це рекомендуємо під час розподілу педагогічного навантаження передбачити забезпечення годинами з цього навчального предмета насамперед учителів музичного чи образотворчого мистецтва.

При атестації педагогічних працівників, які викладають навчальні предмети «Мистецтво», «Художня культура», отриману педагогічну освіту за спеціальністю «музичне мистецтво», «образотворче мистецтво» слід вважати такою, що відповідає частині першій статті 24 Закону України «Про загальну середні освіту».

 

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/pro-realizatsiyu-zmistu-osvitnoyi-galuzi-mystetstvo/