Академія

Вер 18 2017

Print this Запис

Освітня Платформа “Критичне мислення” проводить серії тренінгів з інноваційних методик навчання: технології розвитку критичного мислення учнів, інтерактивної технології навчання

Згідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р, для забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти необхідно запровадження нового принципу педагогіки партнерства, а випускник нової української школи – це цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення. За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями. Для досягнення мети Концепції необхідно забезпечити стимулювання вчителя до особистого і професійного зростання та надання йому академічної свободи.

Враховуючи вищевикладене, Освітня Платформа «Критичне мислення» проводить серії тренінгів для професійного розвитку педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з інноваційних методик навчання: технології розвитку критичного мислення учнів, інтерактивної технології навчання.

На тренінгах педагоги  зможуть познайомитися з особливостями навчання критичному мисленню,  опрацювати структуру і методику уроку з розвитку критичного мислення,  типи, види і методику застосування запитань як інструмента розвитку критичного мислення, методи критичного опрацювання інформації,  пройти практикум з використання інтерактивних методів навчання та сформують у себе необхідні уміння і навички. Освітня платформа  «Критичне мислення» проводить тренінги у м. Києві на базі Інституту педагогіки НАПН України та в окремих обласних центрах: м. Дніпро, м. Запоріжжя,  м. Харків, м. Вінниця, м. Львів, м. Тернопіль. Педагоги можуть обрати найбільш зручне для них місто для навчання. Можливо також запрошення тренерів платформи для проведення тренінгів у конкретному місті або навчальному закладі.

Тренінги будуть проходити впродовж всього навчального року, приблизно раз на місяць.

Детальна інформація щодо програми тренінгів, дат проведення,  умов участі та реєстрації на сайті http://www.criticalthinking.expert/najblyzhchi-podiyi/

 

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/osvitnya-platforma-krytychne-myslennya-provodyt-seriyi-treningiv-z-innovatsijnyh-metodyk-navchannya-tehnologiyi-rozvytku-krytychnogo-myslennya-uchniv-interaktyvnoyi-tehnologiyi-navchannya/