Академія

Гру 01 2016

Print this Запис

Науково-практичний семінар «Виховний потенціал позашкільної освіти та засоби його реалізації в умовах суспільних викликів»

29 листопада 2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» було проведено науково-практичний семінар «Виховний потенціал позашкільної освіти та засоби його реалізації в умовах суспільних викликів» для методистів регіональних методичних служб, які координують позашкільну освіту, заступників директорів і методистів позашкільних навчальних закладів.

Учасниками заходу стали 75 осіб.

У теоретичній частині семінару взяли участь:

 • Іван Григорович Осадчий, ректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук;
 • Валерій Віталійович Мачуський, завідувач лабораторії позашкільної освіти, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Анна Володимирівна Корнієнко, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Тамара Василівна Нестерук, директор КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
 • Валерій Юрійович Гаврилюк, завідувач відділу позашкільної освіти, викладач кафедри філософії освіти та управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

1   2

Науковими та науково-методичними працівниками було розглянуто питання:

 • перспектив розвитку позашкільної освіти Київщини в умовах реформування системи освіти держави, децентралізації та суспільних викликів;
 • модернізації змісту та форм позашкільної освіти, упровадження педагогічних засобів формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу;
 • формування системи соціального партнерства позашкільних навчальних закладів із опорними загальноосвітніми навчальними закладами, об’єднаними територіальними громадами, батьківською громадськістю;
 • сучасних підходів до організації та змісту національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти.

Під час практичної частини семінару – подіумної дискусії на тему «Позашкільна освіта Київщини в умовах суспільних викликів: успіхи,  проблеми,  перспективи» – було представлено кращі практики стратегічного управління, соціального партнерства, модернізації змісту та форм освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів Київщини. Перед учасниками семінару виступили:

 • Сліпець Ірина Володимирівна , заступник директора з навчально-методичної роботи БДЮТ м. Бровари – «Взаємодія влади та громади як засіб розвитку системи позашкільної освіти міста Бровари»;
 • Дунаєва Ірина Леонідівна , начальник центру військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки Білоцерківського НВО «Звитяга» –  «Інтеграція шкільної та позашкільної освіти як фактор модернізації освітнього середовища міста Біла Церква»;
 • Глей Валерій Іванович, методист КЗ БРР «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» – «Трансформація освітніх послуг позашкільного навчального закладу як засіб стратегічного планування його розвитку»;
 • Гутник Віра Дмитрівна, директор ЦТДЮ «Соняшник» Білоцерківської міської ради – «Інноваційна діяльність як засіб професій­ного вдосконалення педпрацівників позашкільного навчального закладу».

Учасники семінару обговорили і прийняли такі рекомендації:

 1. Розглянути питання ефективного функціонування та розвитку позашкільних навчальних закладів освітніх систем районів (міст) в умовах реформування системи освіти держави, децентралізації та суспільних викликів на засіданнях науково-методичних і педагогічних рад позашкільних навчальних закладів Київщини.

Методисти  регіональних методичних служб,
які координують позашкільну освіту
, директори,
заступники директорів, методисти позашкільних навчаль­них закладів.
До 01 січня 2017 року

 1. Розробити та реалізувати комплекс інформаційно-просвітницьких, навчально-методичних заходів, що спрямовані на забезпечення права дітей і учнівської молоді на здобуття позашкільної освіти, збереження існуючої мережі позашкільних навчальних закладів, недопущення їх безпідставної ліквідації або реорганізації, формування системи соціального партнерства позашкільних закладів із опорними загальноосвітніми навчальними закладами, об’єднаними територіальними громадами, батьківською громадськістю, диверсифікацію кращих практик взаємодія влади та громади як засобу розвитку системи позашкільної освіти.

Академія неперервної освіти,
Центр творчості дітей та юнацтва Київщини,
методисти регіональних методичних служб, які координують позашкільну освіту,
директори 
поза­шкільних навчаль­них закладів.
До 01 березня 2017 року

 1. Забезпечити модернізацію управлінської, науково-методичної та навчально-виховної діяль­ності позашкільних навчальних закладів області шляхом упровадження державно-громадського управління, стратегічного планування розвитку, інноваційної освітньої діяльності, фронтування ринку освітніх послуг, моніторингу якості навчально-виховного процесу, оптимізації мережі гуртків, творчих об’єднань, підвищення рівня професійної компетент­ності педагогічних працівників.

Методисти  регіональних  методичних служб, які кординують позашкільну освіту,
директори,
заступники директорів  та методисти  позашкільних  нав­­чальних  закладів.
Постійно

 1. Актуалізувати виховний потенціал регіональної системи позашкільної освіти, орієнтувати соціально-педагогічні виховні системи позашкільних навчальних закладів на реалізацію обласного освітньо-виховного проекту з громадянсько-патріотичного вихо­вання «Моя країна Україна, Київщина – серце України!», зосередити діяльність методичних служб і педагогічних колективів на розробленні навчальних програм, програм виховної роботи, соціально-освітніх проектів національно-патріотич­ного, військово-патріотичного, духовно-морального спрямування.

Директори,  заступники директорів, методисти та
педагогічні працівники позашкільних нав­­чальних закладів.
Постійно

 1. Сприяти упровадженню у практичну діяльність позашкільних навчальних закладів зміст і педагогічні засоби формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу, розроблених лабораторією позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

Академія  неперервної  освіти,  Центр  творчості  дітей  та юнацтва  Київщини,
методисти  регіональних  методичних служб, які  координують  позашкільну  освіту.
Постійно

 1. Узагальнити та представити на розгляд науково-методичної ради академії мето­дичні розробки (досвіди роботи, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації), що акумулюють перспек­тивний педагогічний досвід упровадження компетентнісного підходу в освітню діяльність позашкіль­них навчальних закладів, презентують сучасні технології, форми, методи, авторські методичні системи національно-патріотичного виховання юного покоління засобами позашкільної освіти.

Академія неперервної освіти, Центр творчості дітей та юнацтва Київщини,
методисти регіональних методичних служб, які координують позашкільну освіту,
методисти, педа­гогічні працівники позашкільних навчаль­них зак­ладів.
Постійно

Інформаційно-методичні матеріали семінару

 

 

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/naukovo-praktychnyj-seminar-vyhovnyj-potentsial-pozashkilnoyi-osvity-ta-zasoby-jogo-realizatsiyi-v-umovah-suspilnyh-vyklykiv/