Академія

Лют 10 2017

Print this Запис

Краєзнавство як дійовий засіб патріотичного виховання молоді

Інформація
про підсумки
ХVІ обласного конкурсу робіт учнівської молоді
“Топоніміка й історія освіти рідного краю ”

Пріоритетним напрямком в системі патріотичного виховання є формування у молоді любові і дбайливого ставлення до рідної землі, – своєї «малої батьківщини», її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, рідної природи. Щоб по-справжньому любити рідний край, необхідно вивчати його природу, історію, мову, культуру. Саме краєзнавча робота повинна посісти важливе місце в діяльності кожного навчального закладу з тим, щоб за допомогою краєзнавчих матеріалів сприяти вихованню у молоді почуття патріотизму, національної свідомості, високої моральності.

З метою посилення патріотичного виховання та активізації пошуково-дослідницької роботи, відділом методики викладання географії, економіки та краєзнавства КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» у 2016 / 2017 навчальному році було проведено ХVІ обласний конкурс робіт учнівської молоді “Топоніміка й історія освіти рідного краю”. Конкурс став традиційним і набув широкої популярності. У цьому році на конкурс надійшли 30 робіт з 12 районів та міст області. Були подані матеріали учнів з Бородянського, Згурівського, Іванківського, Кагарлицького, Макарівського, Миронівського, Переяслав-Хмельницького, Сквирського, Тетіївського районів та міст Біла Церква, Обухів, Славутич.

Відповідно до умов проведення конкурсу роботи оцінювалися за такими критеріями:

  • аргументоване доведення вибору теми дослідження з урахуванням власного внеску;
  • відповідність оформлення картки обліку мікротопонімів та звіту про історію освіти рідного краю згідно з положенням про огляд-конкурс;
  • науковість роботи;
  • повнота розкриття теми;
  • грамотність;
  • якість оформлення;
  • якість наочних матеріалів та доцільність їх використання;
  • перспективність розробки теми;

Проведений конкурс показав стійку зацікавленість учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у дослідженні історії, географії, освіти, культури рідного краю.

Учасниками конкурсу досліджувались топоніми, гідроніми ороніми, історія загальноосвітніх навчальних закладів, біографії видатних людей рідного краю, туристичні маршрути Київщини.

Переважна більшість учасників конкурсу продемонструвала краєзнавчу компетентність, уміння аргументовано розкрити тему дослідження, чіткість і логічність викладення матеріалу.

Найактивнішими учасниками конкурсу стали учні загальноосвітніх навчальних закладів Тетіївського, Кагарлицького, Миронівського, Сквирського районів та міст Біла Церква, Обухів, Славутич.

Підсумки результатів конкурсу робіт учнівської молоді «Топоніміка й історія освіти рідного краю» у 2016 / 2017 навчальному році наведені в таблиці.

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/krayeznavstvo-yak-dijovyj-zasib-patriotychnogo-vyhovannya-molodi/