Академія

Print this Сторінка

Національний моніторинг якості освіти

Усвідомлюючи важливість якісної освіти, Україна з 2003-2004 рр. почала активно розбудовувати національну систему моніторингу. Сутність цих ініціатив визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1095 «Про деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти» та низки наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Традиційним для України вже став щорічний моніторинг навчальної літератури, учасниками якого є учні, їхні батьки та вчителі, методичні працівники, науковці. Дослідження є масовим, враховує думки різних учасників освітнього процесу й дозволяє всебічно оцінити різні якості навчальної літератури, а також виробити дієві рекомендації щодо її вдосконалення.

Крім зазначеного вище моніторингу, в освіті України запроваджено моніторингові дослідження, пов’язані з актуальністю вироблення нових освітніх стратегій розвитку:
• стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу (в ІІІ етапи до 2015 року);
• стану впровадження ІКТ у ЗНЗ (у IV етапи до 2015 року);

• стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах освіти (у IV етапи до 2017 року);
• стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах (у IV етапи до 2016 року).

З метою реалізації завдань щодо обов’язкової дошкільної освіти, створення оптимальних моделей організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації наступності дошкільної й початкової загальної освіти у 2010-2012 р.р. ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» проведено моніторингове дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку.

До анкетування залучались різні категорії респондентів: керівники дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, учителі 1-х класів, вихователі старших груп, батьки дітей.

Детальний аналіз результатів дослідження на Всеукраїнському рівні представлено на сайті ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України.

У продовж 2010-2013 років ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» проведено моніторингове дослідження стану запровадження інклюзивної освіти в Україні.

Метою даного моніторингового дослідження було з’ясування соціальних та освітніх проблем, розв’язання яких сприятиме забезпеченню прав рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Опитування концентрувалося навколо ключових питань: вивчення особливостей навчально-виховної роботи вчителів, які працюють в інклюзивних класах; чинників, що перешкоджають дитині з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту; ефективні форми підвищення професійного рівня педагогів; запити педагогічних працівників щодо забезпечення інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

До анкетування залучались різні категорії респондентів: методичні працівники місцевих органів управління освітою, завідувачі ПМПК, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі та асистенти учителів, батьки учнів.

Детальний аналіз результатів дослідження на Всеукраїнському рівні представленона сайті ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України.

Важливе місце в системі національного моніторингу займає аналіз результатів участі випускників системи загальної середньої освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні. В області такий аналіз результатів здійснюється щорічно й дає можливість визначити проблеми, що потребують розв’язання у контексті роботи з обдарованою молоддю, вдосконалення системи профілізації старшої школи тощо.
Результати моніторингових досліджень

♦ Узагальненні статистичні матеріали моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ЗНЗ

♦ Узагальненні статистичні матеріали моніторингового дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу

♦ Узагальненні статистичні матеріали моніторингового дослідження виконання програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/zno-ta-monitoryng-yakosti-osvity/natsionalnyj-monitoryng-yakosti-osvi/