Академія

Print this Сторінка

Міжнародні моніторингові дослідження

pisa_2018 PISA-2018 : офіційно стартував підготовчий етап до проведення міжнародного порівняльного дослідження

Україна у 2018 році вперше братиме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA, яке проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Дослідження має на меті визначити, наскільки учень зможе використовувати знання і уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів, протистояти яким ці знання й уміння зможуть допомогти. Отже, PISA має на меті визначити, наскільки в учнів розвинена здатність:

до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів, з якими вони матимуть справу в повсякденному житті;

– до використання знань і умінь з математики у подоланні різноманітних життєвих викликів і проблем, пов’язаних із математикою;

– до використання знань і умінь з природничих наук для розв’язання різноманітних життєвих проблем, пов’язаних із певними науковими ситуаціями.

Варто зазначити, що дослідження зосереджується не на знанні програмного матеріалу, а на усвідомленні загальних принципів та ідей наукової теорії, здатності до використання отриманих у школі знань і умінь у реальних життєвих ситуаціях.

PISA також досліджує різноманітні аспекти життя учнів, які беруть участь у Програмі. Зібрані за допомогою опитування учнів дані допомагають аналітикам інтерпретувати результати Програми: простежити зв’язок між тим, як учні виконують завдання PISA, і різноманітними умовами їхнього життя і навчання. Ідеться про такі чинники, як міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до навчання, а також здатності регулювати свою власну навчальну поведінку, залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага до інших.

Крім того, PISA збирає інформацію про школи, у яких навчаються учні, залучені до тестування. Опитування адміністрацій шкіл та інших джерел, причетних до управління освітою, надають інформацію для аналізу отриманих учнями результатів в контексті рівня і якості викладання, навчання та організації шкіл, а саме про такі чинники, як, наприклад: кваліфікація вчителів, ефективно організовані навчальні плани, практики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, їх моніторинг, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка, показники рівня відсіву в школах тощо.

Ця інформація необхідна для того, щоб провести детальне вивчення чинників, які зумовлюють відмінності в читацькій, математичній і природничій грамотності учнів 15-ти років як у межах країни, так і порівняно з іншими країнами.

У дослідженні 2018 року братиме участь близько 80 країн світу, серед яких буде й Україна. Основною предметною галуззю цього циклу стане читання.

Для країн-учасниць можливі дві форми участі – комп’ютерна і паперова. Україна братиме участь у паперовій версії, тому всі варіанти тестових буклетів та опитувальників будуть заповнюватися учнями вручну.

(матеріал взято із офіційного сайту програми PISA-2018 в Україні http://pisa.testportal.gov.ua/ )

Зазначимо принагідно, що в Київській області регіональним координатором міжнародного дослідження за наказом ДОН КОДА є Дем’яненко О.О, проректор академії, канд. пед. наук.

 

На сторінці «Приклади завдань» публікуються приклади завдань з читацької, математичної, природничо-наукової грамотності: україномовний блок та англомовна версія.

Запрошуємо учнів та вчителів ознайомитись із завданнями та матеріалами дослідження.

 

 

 

PISA (презентація)

pisaРекомендуємо ознайомитись із публікаціями. Зокрема, із інформаційним буклетом: PISA. Програма міжнародного оцінювання учнів : [Інформаційні матеріали] : [буклет] / укладачі Т. Вакуленко, С. Ломакович ; Український центр оцінювання якості освіти. – К., 2016. – 36 с.

****

Архів >>>

 

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/zno-ta-monitoryng-yakosti-osvity/mizhnarodni-monitoryngovi-doslidzhenn/