Академія

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ спеціальної педагогіки

 

Загурська Світлана Миколаївна,

завідувач відділу, кандидат філософських наук

моб.тел. 050 805 37 80

e-mail: zagurskasm@ukr.net

Дерій Дерій Олена Василівна,

методист відділу

моб.тел. 067 101 43 30

e-mail: deriy_lena@bigmir.net

2

Маковкіна Наталія Олександрівна,

методист відділу

моб.тел. 095 300 67 30

Сторінка віртуального кабінету

Метою діяльності відділу спеціальної педагогіки є навчально-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників, які працюють з дітьми із особливими освітніми потребами в дошкільних, спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладах, організація удосконалення їх фахової освіти і кваліфікації згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.

Зміст роботи відділу спеціальної педагогіки включає такі напрями діяльності:

 • аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-корекційного, корекційно-відновлюваного та навчально-виховних процесів у закладах освіти;
 • навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників освіти області з питань корекційної освіти;
 • навчально-методичне консультування та координація роботи діяльності методичних кабінетів (центрів) при районних (міських) відділах (управліннях) освіти щодо роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;
 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників (корекійних педагогів, вчителів-логопедів, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчають дітей із особливими освітніми потребами за індивідуальною та інклюзивною формами);
 • апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень корекційної педагогіки та психології;
 • організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників;
 • координація методичної діяльності з відповідними вищими педагогічними навчальними закладами освіти, науково-дослідними установами;
 • організація і проведення представницьких педагогічних заходів: науково-практичних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів тощо;
 • проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо;
 • організація розробки, апробації та поширення навчально-методичних матеріалів, щодо роботи з дітьми, із особливостями психофізичного розвитку;
 • створення та підготовка до друку науково-методичних, практичних посібників, написання методичних рекомендацій щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку;
 • координація роботи творчих груп педагогів з проблем впровадження інклюзивного навчання.

Відділ спеціальної педагогіки співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститутом корекційної педагогіки і психології національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Пріоритетними напрямами діяльності відділу спеціальнї педагогіки є:

 • навчально-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників, які працюють з дітьми із особливими освітніми потребами;
 • проведення науково-методичних заходів та підготовка видань з актуальних питань корекційної освіти;
 • розроблення програм курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників з актуальних проблем корекційної педагогіки та проведення таких курсів;
 • створення та поновлення банку інноваційної діяльності корекційних педагогів;
 • створення інформаційних та освітніх ресурсів для професійного саморозвитку педагогічних працівників з проблем навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами.

Заходи

 • 18 серпня 2015 року проведено інструктивно-методичну «Особливості організації навчально-виховного процесу для дітей, які мають особливі освітні потреби, у 2015/2016 навчальному році»

Результати роботи

 1. Дерій О.В. Формування життєвих компетентностей вихованців дитячих будинків та інтернатних закладів в системі соціалізації людини  / О.В. Дерій / Формування ключових компетентностей вихованців інтернатних закладів: науково-методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 21-27.
 2. Дерій О.В., Методичні рекомендації, щодо діяльності педагогічних працівників інтернатного закладу із забезпечення соціального виховання / О.В. Дерій / Інформаційно-методичний збірник – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – №12 – С. 42-54.
 3. Дерій О.В., Методичні рекомендації, щодо корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають сенсорні розлади/ О.В. Дерій // Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2015. № 1(171).– С. 47-55.
 4. Патківська Н.О. Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку в кризові періоди їхнього розвитку / Н.О. Патківська // Вісник психологічної служби Київщини. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – № 5 (208). – С 10-14.
 5. Патківська Н.О. Години психолога «Подорож в чарівну країну емоцій» / Н.О. Патківська // Вісник психологічної служби Київщини. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – № 6 (190). – С. 165-168.
 6. Формування ключових компетентностей вихованців інтернатних закладів: науково-методичний посібник / укладач: Н. О. Патківська / за редакцією Н.І. Клокар, Л. А. Пєтушкової, О.В. Чубарук – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 192 с.
 7. Патківська Н. О. Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають в інтернатних закладах / Н. О. Патківська / Формування ключових компетентностей вихованців інтернатних закладів: науково-методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 7-12.
 8. Патківська Н. О., Пєтушкова Л. А. Науково-методичний супровід процесу соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів / Н. О. Патківська / Формування ключових компетентностей вихованців інтернатних закладів: науково-методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 15-18.
 9. Татаринцев О., Методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності асистента вчителя в класах з інклюзивним навчанням / О. Татаринцев // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2013/2014 навчальному році : [Інформаційно-методичний збірник / за заг. Ред Н.І. Клокар]  – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – Ч. І. – С.233-239.
 10. Татаринцев О., Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у 2014/2015 навчальному році / О. Татаринцев // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2014/2015 навчальному році : [Методичний збірник / за заг. ред. Н.І. Клокар, Є.М. Бачинська, О.В. Чубарук]–– Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – Ч. ІІ. – Режим доступу : https://drive.google.com/folderview?id=0BxVE42XG0x_dVmFyTENST1NLczA&usp=drive_web#list
 11. Татаринцев О., Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році / О. Татаринцев // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2014/2015 навчальному році : [Методичний збірник / за заг. Ред. Н.І. Клокар, Є.М. Бачинської, О.В. Чубарук] –– Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – Ч. ІІ.
 12. Татаринцев О., Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами / О. Татаринцев // Методичний порадник : Організація та зміст освітнього процесу у 2015/2016 навчальному році : Інформаційно-методичний збірник – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2015. – С. 421.
 13. Татаринцев О.В. Підготовка педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти: тези міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква) / за наук. ред.. В.В. Олійника (голова), Н.І. Клокар (заступник голови), М.В. Кухарєва, А. Заманова, Н.С. Побірченко, Е.Р. Баграмяна, М.А. Дмитрієвої. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012 – С.124 – 133.
 14. Татаринцев О.В. Проблеми підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми дошкільного віку, які мають порушення зору, в системі післядипломної освіти // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Організація корекційної роботи в дошкільному навчальному закладі для дітей з вадами зору» – Львів: «Український бестселер», 2011 – С.264 – 273.

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/viddily/viddil-spetsialnoyi-pedagogiky/