Академія

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ практичної психології і соціальної роботи

pan

Панченко Тетяна Леонідівна

завідувач відділу, кандидат психологічних наук

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Багдасарова Людмила Віталіївна

методист відділу

Контактний телефон: (04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 130)

Email: сppsrkoipopk@ukr.net

Відділ практичної психології і соціальної роботи функціонує як структурний підрозділ Комунального вищого навчального закладу «Академія непевної освіти» і здійснює організаційну, координуючу, науково-методичну функції в галузі практичної психології та соціальної роботи.

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про відділ практичної психології і соціальної роботи Комунального вищого навчального закладу «Академія непевної освіти»

Відділ практичної психології і соціальної роботи співпрацює з інститутами психології ім. Г.С. Костюка, спеціальної педагогіки, проблем виховання НАПН України, інститутом корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, інститутом інноваційних технологій МОН України та громадськими організаціями (Міжнародний жіночий правозахистний центр «ЛА Страда-Україна», громадська організація «Жіночий консорціум України», Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні, Всеукраїнська громадська організація «Крок за кроком», Всеукраїнська благодійна асоціація «Рівний-рівному»).

Основними напрямами діяльності відділу є:

 • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу діяльності психологічної служби закладів освіти області з метою визначення перспектив та напрямів її розвитку, участь у формуванні регіональної освітньої політики в даному напрямі;
 • упровадження досягнень психологічної науки та перспективного досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти області;
 • забезпечення постійного методичного супроводу і надання консультативно-методичної допомоги районним, міським кабінетам практичної психології і соціальної роботи та працівникам психологічної служби закладів освіти області;
 • участь в атестації працівників психологічної служби закладів освіти області;
 • навчальна діяльність, організація та проведення фахових і проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій;
 • створення єдиної інформаційної системи психологічної служби області;
 • участь в експертизі діяльності закладів та відділів, управлінь освіти;
 • координація інноваційної та науково-дослідної роботи у галузі практичної психології і соціальної роботи в регіоні.

 

Результати діяльності:

 1. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до умов інтернатного закладу : науково-методичний посібник / за ред. Н. І. Клокар, Л. А. Пєтушкової. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 95 с.
 2. Психологічний порадник для батьків: збірник методичних рекомендацій / уклад. І. А. Пахаленко, Н. А. Максимова – Рокитно, 2010. – 112 с.
 3. Організаційно-методичні аспекти роботи працівників психологічної служби з батьками / автори-укладачі А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Л. А. Пєтушкова / за редакцією Н. І. Клокар // вісник психологічної служби Київщини. Випуск 4. м. Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 184 с.
 4. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в сільському адміністративному регіоні : збірник методичних матеріалів / за ред. А. В.Аносової, Н. А. Максимової. Біла Церква : КОПОПК, 2011. – 136 с.
 5. Організація та зміст психологічного супроводу до профільного і профільного навчання // Вісник психологічної служби Київщини : спецвипуск. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 160 с.
 6. Психологія. 10 клас : робочий зошит для учнів / Л. А. Пєтушкова, А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Н. О. Патківська та ін. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 68 с.
 7. Панченко Т. Л. Методичні рекомендації щодо формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. Л. Панченко. – Біла Церква, 2011. – 54 с.
 8. Панченко Т. Л. Психологічна готовність студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. Л. Панченко. – Біла Церква, 2011. – 83 с.
 9. Психологія. 10 клас [Електронний ресурс] : методичні матеріали до викладання курсу на електронному носії / Л. А. Пєтушкова, А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Н. О. Патківська та інші. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011.
 10. Психологія конфлікту : методичний посібник / уклад. Н. А. Максимова, І. А. Пахаленко. – Біла Церква, 2012. – 93 с.
 11. Психологічний супровід навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів / автори-укладачі А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Л. А. Пєтушкова / за редакцією Н. І. Клокар // Вісник психологічної служби Київщини. Випуск 5. ‒ Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 208 с.
 12. Психологічний супровід навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку / автори-укладачі А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Л. А. Пєтушкова // Вісник психологічної служби Київщини. Випуск 6. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 190 c.
 13. Аносова А. В. Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах / А. В. Аносова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Випуск 17, книга 1. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 500 с. – с. 42-52.
 14. Профілактика суїцидальної поведінки дітей та учнівської молоді / автори-укладачі А. В. Аносова, О. А. Бабиленко, Н. А. Максимова, Л. А. Пєтушкова // Вісник психологічної служби Київщини. Випуск 7. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – 246 c.
 15. Панченко Т. Л. Психолого-педагогічні аспекти розвитку готовності старшокласників до свідомого вибору професії / Т. Л. Панченко // Профорієнтаційна робота у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви : методичні рекомендації по організації профорієнтаційної роботи у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. – Біла Церква, 2014. – С. 94-103.
 16. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 28. – С. 142-147.
 17. Соціально-психологічні аспекти формування колективу : Вісник психологічної служби Київщини. Випуск 8. В 2-ох частинах / за ред. А. В. Аносової, О. А. Бабиленко, Н. А. Максимової, Л. А. Пєтушкової. – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015. – 395 с.
 18. Аносова А. В. Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці : навч.-метод. посіб. / А. В. Аносова. – Біла Церква, 2015. – 145 с. – [Укр. мова].

image
https://sites.google.com/site/cppsrkyivregion/

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/viddily/viddil-praktychnoyi-psyhologiyi-i-sotsia/