Академія

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ дистанційного навчання

borbit_alla_(1)[1]

Борбіт Алла Вікторівна,

завідувач відділу 

kostinska

Костінська Оксана Леонідівна,

методист відділу

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мазуркевич Ірина Валеріївна, 

методист відділу

Метою функціонування відділу є забезпечення методичних, навчально-технологічних, інформаційних умов здійснення неперервної освіти педагогічних працівників, діяльності та розвитку регіональної системи освіти; створення та забезпечення умов індивідуалізації навчального процесу, удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок слухачів за місцем їх проживання (перебування) з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними напрямами діяльності відділу дистанційного навчання є:

 1. організаційне і методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання в регіоні;
 2. інформування та координація роботи регіональних методичних служб із педагогічними працівниками з питань впровадження та реалізації дистанційного навчання;
 3. надання методичної та консультативної допомоги працівникам академії з питань розроблення навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання;
 4. співпраця з установами, вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку дистанційного навчання;
 5. створення Web-середовища дистанційного навчання.

Зі змістом діяльності відділу можна ознайомитися у розділі Дистанційна форма навчання

rez_robotuРезультати діяльності

 1. Борбіт А.В., Мазуркевич І.В.  Мережева модель дистанційного навчання педагогів Київської області / Борбіт А.В., Мазуркевич І.В. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015 . – № 6.

 2. Довгань А.І., Мазуркевич І.В. Сучасні підходи до формування підприємливості та ініціативності як важливої компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Довгань А.І., Мазуркевич І.В. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015 . – № 6.

 3. Борбіт А.В. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Київщини за дистанційною формою навчання із використанням системи “Прометей” // Комп’ютер у школі та сім`ї. – Київ. – 2006. – №7. – С.19-22.

 4. Борбіт А.В. Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів [Електронний ресурс] / А.В.Борбіт // Народна освіта. – 2007. – Випуск 2. – Режим доступу:http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/borbit/borbit.htm

 5. Ковальова С. В., Борбіт А.В., Андрагогічний підхід до підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін за дистанційною формою навчання / С. В. Ковальова, А.В. Борбіт // Збірник наукових праць та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Післядипломна педагогічна освіта» / За редакцією І.А. Зязюна, В.Г. Кременя. – Київ, 2011.

 6. Natali Klokar, Natali Benderets, Alla Borbit Model of the Regional System of Distance In-service Teacher Training in Ukraine and ITS Implementation / Klokar N., Benderets N., Borbit A. // Journal of Research in Innovative Teaching. Publication of National University. La Jolla, CA USA. – march 2011. – volume 4, Issue 1. – p.93 – 106

 7. Ковальова С.В., Борбіт А.В. Андрагогічний підхід до підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін за дистанційною формою навчання // Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз: матеріали наукової Інтернет-конференції (Умань, 16 листопада, 2011 р.). – Умань: П.П. Жовтий О.О., 2011. – С.114-122.

 8. Ковальова С.В., Борбіт А.В., Організація та зміст дистанційного навчання вчителів художньої культури в умовах підвищення кваліфікації / С.В.Ковальова, А.В. Борбіт // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. ред. В. В. Олійника (голова), Н. І. Клокар (заступник голови), М. В. Кухарєва, А. Заманова, Н. С. Побірченко, Е. Р. Баграмяна, М. А. Дмитрієвої . – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С.134-136

 9. N.M.Benderets, A.V.Borbit Model of the Regional System of Distance In-Service Teacher Training in KyivRegion and its Implementation / Benderets N.M., Borbit A.V. // [Електронний ресурс] Народна освіта. – 2013. – Випуск 3. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1594

Методичні рекомендації

 1. Борбіт А.В. Методичні рекомендації щодо використання програмно-інструментального комплексу “Прометей” для слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання / Уклад. / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 48 с. 

 2. Борбіт А.В. Підвищуємо кваліфікацію дистанційно // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2009. – №9(107). – С. 26-29.

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/viddily/viddil-dystantsijnogo-navchannya/