Академія

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ дошкільної освіти

nech

Нечипорук Надія Іванівна,
завідувач відділу 

e-mail: nech_nad@bigmir.net

korzh

Корж Тетяна Михайлівна,
методист відділу

e-mail: korj_tet@bigmir.net

Контактний телефон: (04563) 5-04-42

Метою діяльності відділу дошкільної освіти є забезпечення навчально-методичних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти педагогічних та керівних кадрів дошкільних навчальних закладів, діяльності та розвитку регіональної системи дошкільної освіти

Діяльність відділу дошкільної освіти спрямована на:

 • модернізацію форм та змісту розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних закладів;
 • організацію та проведення курсів підвищення фахової кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів: вихователів, вихователів-методистів, завідувачів;
 • оновлення  змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини;
 • вивчення особливостей функціонування системи дошкільної освіти  області;
 • розроблення  програм варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти;
 • координацію дослідно-експериментальної діяльності регіональних методичних служб та окремих закладів області;
 • сприяння розширенню мережі дошкільних навчальних закладів, які працюють за програмою «Екологічний дошкільний заклад»;
 • виявлення та ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом педагогів та дошкільних навчальних закладів;
 • вивчення та узагальнення досвіду роботи обласних опорних закладів освіти;
 • узагальнення та підготовку до друку матеріалів передового педагогічного досвіду педагогічних працівників області

Працівниками відділу створено програми курсів:

 • Фахові курси підвищення кваліфікації із залученням авторів методики Т.М.Корж, Н.І.Нечипорук «Формування життєвої  компетентності  дітей в різновікових групах дошкільних навчальних закладів
 • Фахові  курси підвищення кваліфікації із залученням спеціалістів-фахівців із проблеми «Упровадження інноваційних технологій навчання і виховання у практику роботи дошкільних навчальних закладів
 • Фахові курси підвищення кваліфікації із залученням авторів методики Н.І.Нечипорук, Т.М.Корж «Створення розвивального середовища в групах дітей раннього віку»
 • Фахові  курси підвищення кваліфікації із залученням спеціалістів-фахівців із проблеми  «Сучасні підходи до організації та змісту фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (для інструкторів з фізичної культури)

Результати діяльності

Публікації, видання

 1. Дошкільнятам    про     права     дитини :   навч.-метод. посібник / автори-упорядники: Н. І. Нечипорук, Т. М. Корж, О. П. Томей. – Біла Церква : КОІПОПК,  2009. – 112 с.
 2. Нечипорук Н. І., Педько О. П., Корж Т. М. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних навчальних закладів. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 184с. Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2012 р. №1.4./18 – Г- 291).
 3. Розвиток і виховання дітей раннього віку : навчально-методичний посібник  / автори-упорядники: Н. І. Нечипорук, Т. М. Корж, О. П. Томей. – Біла Церква : КОІПОПК.  – 2007. – 272 с.
 4. Розвиваємо творчість дітей дошкільного віку / упорядники Т. М. Корж, Л. М. Томенко.  – Біла Церква : КОІПОПК. – 2008. – 148 с.
 5. Розвивальні ігри для  дошкільників / автори Н. І. Нечипорук, О. П. Томей.  – Х. : Вид. група  «Основа». – 2007. – 96 с.
 6. Розвиток вільної, самостійної особистості дитини за методом М.Монтессорі : навч.-метод. посібник  / упоряд.  Н. І. Нечипорук, В. В. Самаріна, Н. А. Штика;  за ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 136 с.
 7. Морально-естетичне виховання дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посібник / упоряд. Т. М. Корж, Т. П. Тоцька; за ред. Н. І. Клокар, Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 97 с.
 8. Корж Т. М., Бутко Т. М. Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку. Система роботи // Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми, здобуття, організація і зміст роботи :  Збірник методичних матеріалів / [авт.-упоряд. : О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. В.  Низковська, Т. П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 480 с. Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.04.2011 р. №1.4./18 – Г- 229).

Методичні рекомендації

 1. Корж Т. М. Концептуальні засади Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році / за заг. ред. Н. І.  Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Ч.І. – С. 3-7.
 2. Корж Т. М. Особливості організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2006-2007 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – Ч.І. – С. 4-15.
 3. Корж Т. М. Особливості організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2011. – № 2 (124). – С. 53-65.
 4. Корж Т. М. Планування навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2007-2008 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар, С. І. Мірошник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – Ч.І. – С. 4-14.
 5. Корж Т. М. Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2011-2012 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – Ч.І.
 6. Корж Т. М. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічних рад у дошкільному навчальному закладі // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та  Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2007. – № 3/77. – С. 51-60.
 7. Корж Т. М. Методичні рекомендації щодо соціально-морального виховання дітей дошкільного віку // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та  Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2009. – № 5(103). – С. 59-65.
 8. Корж Т. М. Методичні рекомендації щодо формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2013. – № 3 (136). – С. 68-73.
 9. Корж Т. М. Створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2012. – № 2 (136). – С. 75-79.
 10. Нечипорук Н. І.  Дидактичне тестування педагогів  ДНЗ у системі післядипломної освіти // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2006. – № 3/65. – С. 39-44.
 11. Нечипорук Н. І.  Компетентнісний підхід щодо реалізації   Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2011. – № 1 (102).
 12. Нечипорук Н. І.  Методичні рекомендації щодо аналізу стану ігрової діяльності дітей дошкільного віку // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2007 – № 5/79. – С. 39-48.
 13. Нечипорук Н. І.  Особливості організації та планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за  Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році / за заг. ред. Н. І.  Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Ч.І. – С. 7-15.
 14. Сучасні вимоги щодо ведення документації в дошкільних навчальних закладах // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2008. – № 4/90. – С. 56-69.
 15. Нечипорук Н. І. Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного  планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за  Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2011-2012 навчальному році / за заг. ред. Н. І.  Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – Ч. І.
 16. Організація роботи щодо безпеки життєдіяльності дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2014. – № 3.
 17.  Нечипорук Н. І. Методичні рекомендації щодо організації життєдіяльності дітей раннього віку за програмою «Оберіг» // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». – 2015. – № 4.

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/viddily/viddil-doshkilnoyi-osvity/