Академія

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти  –  є структурним підрозділом Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти». На кафедрі працює 33 науково-педагогічних працівників. З них:

  • 2 професори
  • 4 доцени
  • 3 старших викладачів
  • 7 викладачів.

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти  здійснює навчально-виховну, методичну, наукову та організаційну роботу, спрямовану на підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів шкіл Київської області та створення необхідних умов для забезпечення психолого-педагогічної компетентності майбутніх студентів.

Кафедра координує роботу 12 відділів:

а також лабораторія неформальної освіти, мистецтв і ремесл.

Як видно з переліку назв відділів і лабораторій, діапазон методичного та наукового пошуку викладацького складу кафедри досить широкий, але в найближчі роки планується робота над комплексною науковою темою, навколо якої будуть об’єднані зусилля всіх викладачів кафедри. Паралельно будуть виконуватися й інші науково-дослідні теми.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Лакіза Олексій Миколайович, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24;
моб. тел.: 096 935 36 32
E-mail: Lakiza_Aleksey@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: «Система швидкого прориву і фактори індивідуальної підготовки баскетболістів які визначають її ефективність».

Коло наукових і професійних інтересів. Модернізація змісту в умовах розбудови освіти України Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Новітні технології в теорії і методика викладання фізичної культури. Актуальні проблеми вдосконалення професійної майстерності учителя фізичної культури. Інноваційний педагогічні технології організації сучасного уроку. Впровадження Олімпійської освіти в навчально – виховної процес закладів освіти. Інформаційно – комунікаційні  технології в процесі викладання предмета «Фізична культура». Здоров’язберігаючу технології для укріпленні здоров’я школярів та педагогів. Портфоліо викладача

 

Осадчий Осадчий Іван Григорович, професор кафедри, доктор педагогічних наук

Освітні технології для сучаної сільської школи

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Пащенко Дмитро Іванович, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Контактна інформація:
моб.тел.: 066 340 85 98, 093 770 41 34
E-mail: dmpaschenko@ukr.net

Тема докторської дисертації: “Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів”

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка. Зараз спільно з професором Левківським М.В. працює над створенням підручника “Історія педагогіки” для вищих педагогічних навчальних закладів України. Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Дишлева Ірина Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
моб.тел. 067-709-68-54
E-mail: dishleva@bigmir.net

Тема наукового дослідження: «Дидактичні умови використання здоров’язбережувальних технологій у процесі навчання природничих предметів учнів основної школи», 13.00.09 – теорія навчання

Коло наукових інтересів: упровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» у навчально-виховний процес ЗНЗ, компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів, упровадження проектної технології, застосування тренінгових методик на уроках основи здоров’я. Портфоліо викладача

 

bachinska Бачинська Євгенія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24

Коло наукових інтересів: науково-методична робота, виховна діяльність, підготовка вчителів до виховної роботи, інноваційна діяльність.

 

sotnichenko_1[1] Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
E-mail: sot_ir@bigmir.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації».

Коло наукових і професійних інтересів.  В центрі наукових інтересів – старша профільна школа, робота з обдарованими учнями, освіти дорослих. Теорія та методика викладання природничих дисциплін. Портфоліо викладача

 

Перерва Володимир Степанович,
доцент кафедри, кандидат історичних наук, Почесний краєзнавець України, член правління Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України
Коло наукових інтересів: історія Церкви та шкільництва, мікроісторія, історія меценатства. Є автором понад 120 наукових праць, серед яких 8 монографій (2 у співавторстві). Портфоліо викладача

 

ірумп Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з абонентом 107)
E-mail: t131103@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» (19.00-10 – організаційна психологія; економічна психологія).

 Коло наукових і професійних інтересів. Психоло­гіч­на під­­готовка педа­го­гічних пра­ців­ників до розвитку орга­ні­заційної культури загально­ос­вітніх на­вчаль­них закладів та роботи в умо­вах со­ціально-еконо­міч­них змін. Формування конкуренто­здатної команди освітнього навчального закладу. Психолого-педагогічні аспекти формування психологіч­но­го клімату в умовах навчального закладу. Управління впровадженням дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах області. Інновації у вітчизняній і зарубіжній педа­го­гіці. Портфоліо викладача

 

konferencia_24_25_(1).04.12_5[1] Бутник Віктор Григорович, старший викладач кафедри
kaban_l.v[1] Кабан Лариса Василівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з абонентом 108);
електронна адреса: olih@ukr.net

Коло наукових інтересів: оцінювання як категорія педагогічної діагностики; оцінювання інноваційної діяльності навчальних закладів регіону; управління оцінювальною діяльністю тощо. Портфоліо

 

mayboroda_z.y[1] Майборода Зінаїда Яківна, викладач кафедри
borbit_alla_(1)[1] Борбіт Алла Вікторівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
(04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 109),
E-mail: borbit_a@ukr.net

Коло наукових інтересів і професійних інтересів: модернізація структури та змісту курсів підвищення кваліфікації, дистанційне навчання педагогічних працівників, організація і зміст курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів Київщини, моніторинг якості дистанційного навчання. Портфоліо викладача

 

 korzh Корж Тетяна Михайлівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 097 022 022 7
E-mail: korj_tet@bigmir.net

Коло наукових і професійних інтересів: розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних закладів; застосування методу проектів у роботі з дітьми дошкільного віку. Портфоліо викладача

 

nech Нечипорук Надія Іванівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 067 98 99 440
E-mail: nechj_nad@bigmir.net

Коло наукових і професійних інтересів: Розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних закладів; розроблення та застосування парціальних програм у роботі з дітьми дошкільного віку. Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ткаченко Любов Петрівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: 0688129816
E-mail: tkach_love@bigmir.net

Портфоліо викладача

Відділи та лабораторії, підпорядковані кафедрі педагогіки і психології, дошкільної і початкової освіти

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/kafedry/kafedra-pedagogiky-i-psyhologiyi-doshk/