Академія

Сер 11 2017

Print this Запис

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві»

Шановні колеги!

4-5 листопада 2017 року відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві» за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 36, Київська міська державна адміністрація (Колонна зала, 2 поверх).

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, педагоги, психологи, медичні працівники, релігійні діячі, активісти тверезницьких організацій та всі, хто прагне відродити тверезість в українському суспільстві.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень створення передумов подолання алкоголізації та формування тверезого суспільства в Україні.

Завданням конференції є напрацювання та сприяння впровадженню результатiв і сучасних здобуткiв у сферi виховання тверезостi в сiм’ї, теорiї та практики вiльного вiд алкоголю способу життя в суспiльствi, органiзацiї тверезницької дiяльностi.

Організатори:

Громадська організація «Рух «Твереза Україна»;
Національна академія педагогічних наук України;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
Інститут проблем виховання НАПН України;
Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка».

Секції конференції:

Педагогіка: тверезницьке виховання і навчання дітей та молоді тверезому способу життя (ТСЖ). Впровадження ТСЖ у систему дошкільної, середньої та вищої освіти, а також у систему фізичного виховання молоді.

Психологія: формування свідомої тверезості в сім’ї, колективі, впровадження моделі тверезої поведінки в різних ситуаціях.

Медицина: профілактична робота лікаря з людьми, передусім з дітьми та молоддю, спрямована на популяризацію тверезого способу життя і поширення інформації про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я.

Соціологія: аналіз ставлення людини до особистої тверезості як цінності, а також до проблеми вживання алкоголю та шляхів її подолання.

Історія, право: періоди тверезості в національній та світовій історії, досягнення й помилки законодавців і тверезницьких рухів. Антиалкогольне законодавство, правові механізми запровадження тверезого способу життя в суспільстві.

Інформаційні технології: поширення ідеї тверезості в інформаційному просторі.

Релігійні підходи до виховання тверезості: досвід представників різних конфесій у формуванні тверезих переконань.

Організація тверезницького руху: методологія тверезницької діяльності.

Інші аспекти тверезого способу життя: дослідження в інших сферах, пов’язані з формуванням і збереженням ТСЖ.

Форма участі очна та заочна.

Доповідачам необхідно: до 15 вересня 2017 року (включно) на офіційному сайті конференції http://scіence.tvereza.іnfo зареєструватися та подати тезу доповіді.

Довідки за тел.:(+38067)299-69-96, (+38063) 505-99-85 – Роман Антонович Галицький.

 

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/iv-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-formuvannya-tverezogo-sposobu-zhyttya-v-sim-yi-ta-suspilstvi/