Академія

Лис 09 2016

Print this Запис

8 листопада 2016 року відбувся науково-практичний семінар «Традиції і новаторство в аналізі та інтерпретації художнього твору на уроках зарубіжної літератури»

8 листопада 2016 року на базі  навчально-виховного  комплексу  «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради відбувся науково-практичний семінар  «Традиції і новаторство в аналізі та інтерпретації художнього твору на уроках зарубіжної літератури» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу вчителів зарубіжної літератури.

У заході взяли участь:

 • Клименко Жанна Валентинівна, професор кафедри методики викладання  світової літератури Національного педагогічного університету  імені Н.П. Драгоманова доктор педагогічних наук;
 • Химера Наталія Володимирівна, завідувач навчальної лабораторії методики викладання зарубіжної літератури ВНЗ КОР «Академія неперервної освіти;
 • Примаченко Римма Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Бородянської спеціалізованої школа – загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів
 • Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації;
 • Максимець Тетяна Григорівна, методист відділу освіти Сквирської районної ради;
 • методистіи і керівники методичних об’єднань вчителів зарубіжної літератури закладів освіти Київщини.

Під час  проведення семінару  було розглянуто такі питання:

 • традиції і новаторство в аналізі та інтерпретації художнього твору на уроках зарубіжної літератури;
 • специфіка аналізу та інтерпретації перекладних художніх творів у школі;
 • представлення програми факультативного курсу «Українська перекладацька школа» (10 клас).

У ході проведення практичної частини учасникам семінару було презентовано навчальні заняття:

 • «Трагедія «Фауст» – вершина творчості Гете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика». (9 клас. Ярмульська І.В., учитель зарубіжної літератури Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради);
 • «Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття. Життєвий і творчий шлях Г.Аполлінера. Еволюція митця від неоромантизму до кубофутуризму. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього».(11 клас. Матеєнко О. В., учитель зарубіжної літератури Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1).

Під час роботи  «круглого столу»  учасники семінару відзначили актуальність теми, важливість формування літературно-аналітичних читацьких умінь як  складової  системи сучасної літературної освіти учнів.

Позитивні враження  залишилися від запропонованих навчальних занять у 9 та 11 класах.  Присутні відмітили  знання  учнями  художніх текстів, використання на уроках різних форм і методичних  прийомів з метою розвитку вмінь аналізувати та інтерпретувати текст твору,  критично мислити, робити висновки.

 

Рекомендації науково-практичного семінару

Із метою успішної реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, формування в учнів літературно-аналітичних читацьких умінь у процесі вивчення зарубіжної літератури, стійкої мотивації до вивчення предмету, розвитку критичного мислення, підвищення фахової компетентності, збагачення вчительської методичної палітри з питання аналізу та інтерпретації художнього перекладного твору

р е к о м е н д у є м о:

 1. Організувати та провести методичні заходи (семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, «круглі столи», заняття школи педагогічної майстерності тощо) із питань аналізу та інтерпретації художнього перекладного твору на уроках зарубіжної літератури.

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів,
які координують роботу вчителів зарубіжної літератури,
керівники районних, міських методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури

2. Результати роботи на методичних заходах узагальнити у формі методичних бюлетенів, рекомендацій, інформаційних буклетів, пам’яток тощо.

Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів,
які координують роботу вчителів зарубіжної літератури,
керівники районних, міських методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури

3. При змістовому наповненні організованих методичних заходів варто акцентувати увагу на наступних твердженнях:

формування літературно-аналітичних читацьких умінь (тобто умінь аналізувати та інтерпретувати художній твір) у процесі вивчення зарубіжної літератури розглядається як важлива складова системи сучасної літературної освіти учнів;

метою шкільного аналізу літературного твору є розкриття його ідейно-естетичного змісту, забезпечення осмисленого, найбільш адекватного розуміння учнями ідейно-тематичних, емоційно-образних особливостей твору, його місця в контексті розвитку світової культури, естетичної цінності тощо;

шкільний аналіз літературних творів ґрунтується на засадах літературознавчого аналізу, але значною мірою відрізняється від нього і має свою специфіку: емоційний, пізнавальний та виховний аспекти;

в основі шкільного аналізу лежать принципи цілісності, відповідності форм і шляхів аналізу художній природі твору, багатозначності;

– вибір методичних форм і прийомів аналізу та інтерпретації перекладного твору визначається також психолого-віковими особливостями сприйняття літературного твору учнями;

із метою формування читацької компетенції, яка передбачає виховання читача з аналітичним підходом до художнього твору і самостійною особистісною оцінкою його художніх особливостей, формування естетичного смаку та власних світоглядних засад, вироблення в учнів здатності отримувати естетичне задоволення від читання художньої літератури, доцільно поєднувати на уроці традиційні та інноваційні підходи до аналізу та інтерпретації літературного твору.

4. Забезпечити наповнення Віртуального навчального кабінету «Зарубіжна література» на сайті Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/8-lystopada-2016-roku-vidbuvsya-naukovo-praktychnyj-seminar-tradytsiyi-i-novatorstvo-v-analizi-ta-interpretatsiyi-hudozhnogo-tvoru-na-urokah-zarubizhnoyi-literatury/