Академія

Лис 25 2016

Print this Запис

23 листопада 2016 року проведено семінар-практикум для вчителів-логопедів «Батьки – партнери-однодумці та активні учасники корекційного процесу»

23 листопада 2016 року на  базі ДНЗ «Зірочка» міста Обухова відділом спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» спільно з управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради проведено семінар-практикум «Батьки – партнери-однодумці та активні учасники корекційного процесу».

Учасниками семінару були 42 особи, а саме: вчителі-логопеди логопедичних пунктів, дошкільних і спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою проведення семінару-практикуму було ознайомити учасників із сучасними підходами щодо ефективної взаємодії з батьками дітей дошкільного віку, які мають мовленнєві порушення.

У семінарі взяли участь:

Рібцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач відділом спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Мигаль Марина Леонтіївна, начальник управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради;

Левченко Варвара Миколаївна, завідуюча Обухівської міської ПМПК;

Руденко Людмила Володимирівна, учитель-логопед дошкільного навчального закладу «Зірочка»;

Фаріон Алла Володимирівна, учитель-логопед логопедичного пункту управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

У ході роботи семінару-практикуму обговорювалися наступні питання:

 • здобутки та перспективи розвитку освітньої системи міста Обухова;
 • організація і зміст роботи логопедичної служби міста Обухова;
 • психокорекційна складова роботи з батьками;
 • форми роботи з батьками для підвищення ефективності корекційно-навчального процесу;
 • методичне забезпечення навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку, які мають порушення мовлення.

У практичній частині семінару було проведено майстер-клас «Батьки – партнери-однодумці та активні учасники корекційного процесу», на якому було продемонстровано ефективні форми роботи з батьками, а також надано рекомендації щодо навчання батьків проведенню вправ для розвитку пізнавальної сфери  дітей, які мають мовленнєві порушення.

 

У ході роботи семінару-практикуму з метою попередження та корекції порушення мовлення у дітей дошкільного віку, учасники схвалили рекомендації:

 1. Залучати батьків у навчально-корекційний процес з метою покращення результативності корекційної роботи.

Вчителі-логопеди логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
Протягом навчального року

 1. Проводити для батьків майстер-класи та семінари-практикуми, з метою навчання практичним прийомам розвитку мовлення дітей.

Вчителі-логопеди логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
Протягом навчального року
1 семінар на два місяця

 1. Інформувати батьків щодо напрямків та результатів роботи через інформаційні стенди, web-сайти, виступи на батьківських зборах, проведення «круглих столів».

Вчителі-логопеди дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів
Протягом навчального року

 1. Продовжити практику проведення методичних заходів з метою ознайомлення із сучасними науковими дослідженнями в області логопедії та поширення передового педагогічного досвіду вчителів-логопедів області.

Керівники методичних об’єднань вчителів-логопедів
логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів

Протягом 2016/2017 навчального року

 1. Поновлювати банк даних передового педагогічного досвіду вчителів-логопедів Київської області.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Постійно

 1. Розробити та підготувати до друку методичні рекомендації щодо забезпечення ефективної взаємодії з батьками дітей дошкільного віку, які мають порушення мовлення.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
До 01.09.2017 року

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/23-lystopada-2016-roku-provedeno-seminar-praktykum-dlya-vchyteliv-logopediv-batky-partnery-odnodumtsi-ta-aktyvni-uchasnyky-korektsijnogo-protsesu/