Академія

Кві 22 2016

Print this Запис

20 квітня 2016 року проведено семінар-практикум для вчителів-логопедів «Корекційно-розвиткова робота вчителя-логопеда з дітьми, які мають фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення»

 

20 квітня 2016 року відділом спеціальної педагогіки КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти” спільно з відділом освіти Сквирської районної державної адміністрації та Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України проведено семінар-практикум «Корекційно-розвиткова робота вчителя-логопеда з дітьми, які мають фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення».

Учасниками семінару були більше 50 осіб, а саме: вчителі-логопеди логопедичних пунктів, дошкільних і спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів Київської області.

Метою проведення семінару-практикуму було ознайомити учасників із сучасними підходами щодо формування фонетико-фонематичноъ сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку, які мають порушення мовлення, представити та популяризувати досвід роботи вчителів-логопедів шкільних логопедичних пунктів Сквирського  району з даного напрямку роботи.

У семінарі взяли участь:

Рібцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації;
Корбут Людмила Анатоліївна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації;
Марценківська Ірина Анатоліївна, учитель-логопед дошкільного навчального закладу №2 “Малятко” м. Сквири;
Денисюк Катерина Миколаївна, учитель-логопед логопедичного пункту відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації;
Татаринцев Олександр Володимирович, завідувач відділу спеціальної педагогіки КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”.

У ході роботи семінару-практикуму обговорювалися наступні питання:

 • здобутки та перспективи розвитку освітньої системи Сквирського району, організація і зміст роботи логопедичної служби Сквирського району;
 • фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення у молодших школярів: взаємозв’язок усного та писемного мовлення;
 • використання практичної наочності з формування усного мовлення у дітей дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення;
 • використання фольклору з формування звукової культури мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.

У практичній частині семінару вчителі-логопеди презентували логопедичне заняття з розвитку зв’язного мовлення із дітьми молодшого шкільного віку, які мають фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення “А вже весна, а вже красна”.

 

У ході роботи семінару-практикуму з метою формування та розвитку зв’язного мовлення  як найважливішої умови успішного засвоєння знань, розвитку логічного мислення  та інших сторін психічної діяльності дітей, які мають фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, учасники виробили рекомендації:

 1. Включати до системи логопедичної роботи з дітьми, які мають ФФНМ, заняття з розвитку зв’язного мовлення, з метою гармонійного формування лінгвістичного та комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності.

Вчителі-логопеди логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
Протягом навчального року

 1. Упроваджувати особистісно-орієнтований підход до подолання фонетико-фонематичних порушень мовлення; завдання підбирати залежно від  характеру і складності мовленнєвого порушення,  слухо-вимовних функцій, віку дитини, рівня її загального розвитку.

Вчителі-логопеди логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
Протягом навчального року

 1. Застосовувати у логопедичній роботі єдине інформаційно-освітнє середовище, інтерактивні технології для розвитку життєвих компетенцій дітей.

Вчителі-логопеди дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів
Протягом навчального року

 1. Враховувати взаємозв’язок усного та писемного мовлення у молодших школярів під час логодіагностичної та корекціної роботи.

Вчителі-логопеди дошкільних навчальних закладів та логопедичних пунктів
Протягом навчального року

 1. Проводити для батьків семінари-практикуми, з метою навчання практичним прийомам розвитку мовлення дітей.

Вчителі-логопеди логопедичних пунктів та дошкільних навчальних закладів
1 семінар на два місяця

 1. Продовжити практику проведення методичних заходів з метою ознайомлення із сучасними науковими дослідженнями в області логопедії та поширення передового педагогічного досвіду вчителів-логопедів області.

Керівники методичних об’єднань вчителів-логопедів логопедичних пунктів
та дошкільних навчальних закладів
Протягом 2016/2017 навчального року

 1. Поновлювати банк даних передового педагогічного досвіду вчителів-логопедів Київської області.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”
Постійно

 1. Розробити та підготувати до друку методичні рекомендації щодо розвитку зв’язного мовлення дітей, які мають фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення.

Відділ спеціальної педагогіки КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”
До 01.09.2016 року

 

 

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/20-kvitnya-2016-roku-provedeno-seminar-praktykum-dlya-vchyteliv-logopediv-korektsijno-rozvytkova-robota-vchytelya-logopeda-z-ditmy-yaki-mayut-fonetyko-fonematychnyj-nedorozvytok-movlennya/