Академія

Гру 17 2015

Print this Запис

15 грудня 2015 року відбулося засідання Вченої ради академії

Порядок денний чергового засідання був сформований відповідно до річного плану і передбачав розгляд таких питань:

  1. Звіт кафедр за 2015 рік та плани діяльності на 2016 рік.
  2. Про виконання плану роботи КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" у 2015 році та план роботи академії на 2016 рік.
  3. Про рекомендацію до друку видань академії.
  4. Проекти локальних положень, що регламентують окремі питання освітньої діяльності академії.
  5. Про подання ректором кандидатур на нагородження почесною відзнакою КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти" "Медаль "М.І. Пирогов — попечитель Київського навчального округу".

Про роботу кафедр за звітний період доповідали завідувачі цих структурних підрозділів академії: Пащенко Дмитро Іванович, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти,  доктор педагогічних наук, професор; Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент; Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін і технологій, кандидат географічних наук, доцент; Полтавцев Олександр Геннадійович, доцент кафедри, в.о. завідувача кафедри філософії освіти та управління, кандидат філософських наук.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Члени Вченої ради обговорили інформацію про діяльність кафедр у поточному році й плани роботи на 2016 рік, одностайно визнали роботу кафедр задовільною і підтримали пропозицію щодо пріоритетних напрямів діяльності цих структурних підрозділів у новому календарному році.

Про виконання плану роботи академії у 2015 році та план роботи на 2016 рік доповідала Дем'яненко Олена Олександрівна, проректор з наукової роботи та моніторингу якості освіти, кандидат педагогічних наук. Відповідно до запропонованого проекту рішення інформацію взяли до уваги, схвалили план роботи КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" на 2016 рік, рекомендували подати його на затвердження в установленому порядку.

У змісті третього питання на розгляд Вченої ради винесені два навчальних видання, а саме навчальні посібники для слухачів курсів підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації педагога. Частина 1: Соціально-гуманітарний модуль і Частина 2: Професійний модуль. Видання підготовлені авторським колективом науково-педагогічних і педагогічних працівників академії, за редакцією Осадчого Івана Григоровича, доктора педагогічних наук, ректора академії. Вчена рада проголосувала за схвалення макетів видань й рекомендацію їх до друку.

У наступному питанні порядку денного відбулося обговорення проектів трьох локальних положень, що регламентують окремі питання освітньої діяльності академії:

  • Положення про почесну відзнаку КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» «Медаль «М.І. Пирогов — попечитель Київського навчального округу».
  • Положення про публічну лекцію КВНЗ КОР "Академія  неперервної освіти".
  • Положення про неперервну педагогічну освіту у КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" за проектом «Вільний слухач-1»

Ініціатор розроблення цих локально-правових актів, ректор академії І.Г.Осадчий, охарактеризував запропоновані положення, поінформував про апробацію проектів "Вільний слухач -1" і "Публічна лекція", яка натепер відбувається в академії для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Після обговорення проектів положень та інформації щодо їх актуальності, можливостей упровадження й очікуваних результатів, члени Вченої ради одностайно підтримали пропозиції щодо їх затвердження. 

На засіданні відбулося погодження винесених ректором на розгляд Вченої ради кандидатур на нагородження почесною відзнакою академії.

Л.В.Кабан учений секретар академії

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Перейти на: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/15-grudnya-2015-roku-vidbulosya-zasidannya-vchenoyi-rady-akademiyi/